Beheer

Landgoedeigenaren, gemeenten en stichtingen kunnen de rentmeester inhuren voor het beheer van hun eigendommen. Beheer is een breed begrip. Het varieert van eenmalige adviezen over beheerstrategie tot het complete beheer van landgoed, landerijen of bos. Beheer bestaat uit management van de bedrijfsvoering, financieel beheer, beheersplanning, visievorming en ontwikkeling van nieuwe economische dragers. Welke vorm van advies ook wordt gevraagd, visie voor de lange termijn is de basis van een goed en verantwoord beheer!

Bij het beheer van landelijk gebied komt specifieke kennis kijken. De Rentmeesters Coöperatie heeft deze ervaring in huis. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende aandachtsgebieden:

  • Pacht- en huurzaken
  • Natuurschoonwet
  • Erfpacht
  • Ruimtelijke Ordening
  • Bosbeheer
  • Natuurwetgeving
  • Subsidies en fondswerving
  • Estateplanning
  • Monumentenzorg
  • Erfgoedwet