Samen duurzame oplossingen realiseren

Samen sterk in duurzame oplossingen

In het landelijk gebied vinden grote veranderingen plaats. Agrariërs staan als traditionele beheerders van het landelijk gebied voor een flinke uitdaging: schaalvergroting om te produceren voor de wereldmarkt, of verbreding van de bedrijfsvoering. Daarbij kan de boer niet meer alleen beslissen, de burger mengt zich nadrukkelijker in dit debat. Bovendien liggen er tal van claims op het landelijk gebied: we willen meer natuur en vooral een betere natuurkwaliteit, behoud van landschap om in te recreëren en ongestoord te wonen. We zoeken ruimte om water te bergen of windmolens en zonnepanelen te plaatsen.

Beleidsmakers, beheerders en grondgebruikers zoeken naar een antwoord op deze maatschappelijke ontwikkelingen. Die uitdaging is misschien nog wel groter dan in de stad, want eenvoudige oplossingen zijn niet voorhanden. Want hoe houden we het betaalbaar en dus realiseerbaar? Even de begroting sluitend maken door wat bij te bouwen is meestal geen optie.

Deze transformatie van het landelijk gebied vraagt om regie, waarbij krachten worden gebundeld en tegenstellingen worden overwonnen. De Rentmeesters Coöperatie staat voor een duurzame oplossing, die we met elkaar realiseren. Geen goedkope retoriek, maar de feiten op tafel en de blik vooruit, waarbij naar elkaar wordt geluisterd en knopen worden doorgehakt.

De adviseurs van de Rentmeesters Coöperatie verstaan dit vak. Zij overzien de veelheid aan wet- en regelgeving en verliezen de menselijke verhoudingen niet uit het oog. Zij beschikken daarbij over een groot netwerk. Als het nodig is, weten ze op tijd kennis op terrein van hydrologie, ecologie en planeconomie in te schakelen.