Gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling wordt een probleemstelling integraal benaderd. Het is de bedoeling dat niet alleen een enkelvoudige doelstelling zoals meer natuur of verbetering van de landbouwstructuur, wordt gerealiseerd. In samenspraak met alle partijen werken we aan een meervoudige doelstelling, waarin alle belangen zijn afgewogen. Het is vaak de enige manier om een transformatie in het landelijk gebied te realiseren

Een oplossing komt eerder in zicht als een groter gebied bij de vraagstelling wordt betrokken. ‘De koek groter maken’, noemen we dat. Zo kan woningbouw op de locatie zelf onmogelijk zijn, maar kan uitwisseling van rechten in een groter geheel wel een oplossing bieden, waarbij er tegelijkertijd ruimte ontstaat voor natuur.

Bij gebiedsontwikkeling is het van belang dat alle partijen vooraf hun wensen en knelpunten open op tafel leggen. Pas als de agenda’s duidelijk zijn kan worden gewerkt aan een strategie. Gebiedsontwikkelingen worden vaak vanuit de markt geïnitieerd, maar overheidsdeelname is een belangrijke succesfactor.