Wie we zijn

De Rentmeesters Coöperatie is in 2018 opgericht door Age Fennema en Barthold van Hasselt, zij vormen samen het dagelijks bestuur. Het idee achter deze samenwerking is dat het werkveld te complex is, om alles in één persoon te verenigen. De coöperatieve werkwijze maakt het mogelijk om op flexibele wijze aanvullende expertise van collega rentmeesters en specialisten in te schakelen, en als een team naar buiten te opereren. Deze samenwerking kan in wisselende samenstelling plaatsvinden, op basis van wat wordt gevraagd door de opdrachtgever. Hierbij vormen Age Fennema en Barthold van Hasselt de vertrouwde gezichten naar buiten.

Age Fennema

Age Fennema is sinds 1997 als rentmeester werkzaam. Voor de oprichting van zijn eigen adviesbureau Fennema Advies, werkte hij voor De Rentmeesters van der Kooy te Ellecom en SIGHT adviseurs voor milieu & landschap te Zetten. Hij is naast zijn werkzaamheden voor De Rentmeesters Coöperatie tevens voor enkele dagen per week als rentmeester verbonden aan landgoed Middachten in De Steeg.

Barthold van Hasselt

Barthold van Hasselt heeft in 2012, na 25 jaar financieel management en vermogensbeheer functies te hebben vervuld in zowel profit als non-profit organisaties, de overstap naar de rentmeesterij gemaakt. Na een stage bij Staatsbosbeheer heeft hij voor landgoed Middachten, naast algemene beheerwerkzaamheden, een aantal (ruimtelijke ordening) projecten gedaan. In 2014 heeft hij zijn eigen adviesbureau De Rietmus Advies opgericht. Sinds die tijd is de samenwerking met Fennema Advies gegroeid, met De Rentmeesters Coöperatie als resultaat.

De Rentmeesters die werkzaam zijn via De Rentmeesters Coöperatie zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR).