Wie we zijn

De Rentmeesters Coöperatie is in 2018 opgericht door Age Fennema en Barthold van Hasselt, inmiddels vormen zij samen met Eelco Schurer het dagelijks bestuur van de Coöperatie. Het idee achter deze samenwerking is dat het werkveld te complex is, om alles in één persoon te verenigen. De coöperatieve werkwijze maakt het mogelijk om op flexibele wijze aanvullende expertise van collega rentmeesters en specialisten in te schakelen, en als een team naar buiten te opereren. Deze samenwerking kan in wisselende samenstelling plaatsvinden, op basis van wat wordt gevraagd door de opdrachtgever. Hierbij vormen Age Fennema, Barthold van Hasselt en Eelco Schurer de vertrouwde gezichten naar buiten.

Age Fennema

Age Fennema is sinds 1997 als rentmeester werkzaam. Voor de oprichting van zijn eigen adviesbureau Fennema Advies, werkte hij voor De Rentmeesters van der Kooy te Ellecom en SIGHT adviseurs voor milieu & landschap te Zetten.

Hij is naast zijn werkzaamheden voor De Rentmeesters Coöperatie tevens voor enkele dagen per week als rentmeester verbonden aan landgoed Middachten in De Steeg.

Barthold van Hasselt

Barthold-van-Hasselt-Rentmeesters-Cooperatie

Barthold van Hasselt heeft in 2012, na 25 jaar financieel management en vermogensbeheer functies te hebben vervuld in zowel profit als non-profit organisaties, de overstap naar de rentmeesterij gemaakt. Na een stage bij Staatsbosbeheer heeft hij voor landgoed Middachten, naast algemene beheerwerkzaamheden, een aantal (ruimtelijke ordening) projecten gedaan. In 2014 heeft hij zijn eigen adviesbureau De Rietmus Advies opgericht. Sinds die tijd is de samenwerking met Fennema Advies gegroeid, met De Rentmeesters Coöperatie als resultaat.

Eelco Schurer

Eelco-Schurer-De-Rentmeesters-Cooperatie

Eelco Schurer is afgestudeerd in Wageningen (bosbouw) en is sinds 1993 als rentmeester werkzaam. Hij werkte voor de ABTB, later LTO Vastgoed voor de agrarische sector in Noord en Midden Nederland. Van 1998 – 2011 als rentmeester bij grootgrondbezitter Fortis/ASR in Overijssel en Gelderland.

Vanaf 2012 startte hij zijn eigen kantoor en combineerde dat met leidinggevende functies bij Staatsbosbeheer in Deventer en Radio Kootwijk. Zijn eigen praktijk richt zich op beheer van particuliere Landgoederen in wisselende rollen als rentmeester, directeur, bestuurder en toezichthouder. In 2019 trad hij toe bij De Rentmeesters Coöperatie.

Willem van Lulofs Umbgrove

Willem-van-Lulofs-Rentmeesters-CooperatieWillem van Lulofs Umbgrove is in 2021 afgestudeerd aan Hogeschool Van Hall Larenstein, Bos- en Natuurbeheer, met specialisatie Rentmeesterij. Voor hij in maart 2022 is gestart bij de Rentmeesters Coöperatie heeft hij 4 maanden ervaring opgedaan in Ierland en Schotland. Naast de werkzaamheden voor de Rentmeesters Coöperatie is hij ook actief en betrokken bij zijn familielandgoed.

De Rentmeesters die werkzaam zijn via De Rentmeesters Coöperatie zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR).

Anke Opdam

Anke-Opdam-Rentmeesters-CooperatieAnke Opdam is sinds 1982 werkzaam als secretaresse en heeft bij verschillende bedrijven in Tiel en Epe gewerkt. Sinds zij verhuisd is naar de Veluwezoom heeft zij vanaf 2001 gewerkt bij Stichting Twickel op Hof te Dieren en bij Landgoed Middachten te De Steeg.

Sinds 2019 werkt zij twee dagen op kantoor in Zutphen bij De Rentmeesters Coöperatie en verzorgt in nauwe samenwerking met Age, Barthold en Eelco de administratie van de verschillende landgoederen.