Wat we doen

De Rentmeesters Coöperatie houdt zich bezig met het aansturen van processen in het landelijk gebied. Dit varieert van het beheer van landgoederen en agrarisch vastgoed, rangschikking van landgoederen onder de Natuurschoonwet, tot begeleiding van ingewikkelde gebiedsprocessen en planrealisaties.

Vroeger was de rentmeester vooral een financieel beheerder. In de loop van de eeuwen is de functie uitgebouwd tot algemeen vertrouwenspersoon van de grondeigenaar. Rentmeesters zijn nog steeds vooral in het landelijk gebied werkzaam. Traditioneel als beheerder van terreinen, maar de laatste decennia ook als intermediair bij grondtransacties en gebiedsontwikkelingen. Zij worden hiervoor gevraagd vanwege hun brede kennis van de ingewikkelde regelgeving en hun visie voor de lange termijn. De rentmeester kent zowel de taal van de bestuurder, als die van de boer of jager en kan snel schakelen.

Een rentmeester heeft kennis van de agrarische praktijk, pachtwetgeving, waarde van gronden, bos- en natuurbeheer, monumentenzorg en kan onderhandelen. De meeste grondeigenaren zijn generaties aan hun grond gebonden. Een goede rentmeester denkt dan ook vooruit en gaat voor een duurzame oplossing.  Zoekt u zo iemand, dan bent u bij de Rentmeesters Coöperatie aan het juiste adres!