Economische dragers voor landgoederen Beetsterzwaag

Strootman architecten heeft in opdracht van landgoedeigenaren in Beetsterzwaag een toekomstvisie opgesteld. Fennema advies heeft de economische paragraaf ingevuld.

In samenspraak met recreatieondernemers en eigenaren is vervolgens nagedacht over een verdienmodel voor de landgoederen, waardoor het parklandschap kan worden beheerd. Age Fennema heeft als kwartiermaker in de afgelopen jaren hieraan gewerkt. Speerpunt was om bewoners en overheden bewust te maken van het (economische) belang van dit bijzondere gebied. Inmiddels is het project in een volgende fase beland, waarbij wordt gewerkt aan de implementatie van nieuwe ideeën.

Dit project is gefinancierd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, provincie Fryslan, van Teijens Fundatie en de landgoedeigenaren zelf.