Landgoed De Grote Noordijk

Op de buitenplaats De Grote Noordijk in Wilp heeft de tijd stil gestaan. Meer dan 40 jaar stond het buitenhuis en de bijgebouwen leeg en raakten vervallen. Een deel van de nazaten heeft de plicht op zich genomen om De Grote Noordijk in volle glorie te laten herleven. Sinds 2015 is De Rentmeesters Coöperatie als huisadviseur betrokken bij deze immense opgave. Dit betekent het organiseren van de financiering, het ontwikkelen van nieuwe functies en de realisatie van het daarvoor noodzakelijke bestemmingsplan.

Landgoed De Grote Noordijk weer tot leven gewekt

Het snel kunnen schakelen tussen verschillende vakdisciplines en een verbindende factor kunnen zijn tussen opdrachtgever, overheden en specialisten zijn daarbij van doorslaggevend belang. Wij zijn trots dat de tuinmanswoning inmiddels is bewoond en de restauratie van het huis met koetshuis zijn gestart. Op het landgoed worden enkele bouwlocaties ontwikkeld, die zorgen voor de noodzakelijke financiering van het onderhoud. Niet alleen de gebouwen worden hersteld en krijgen een functie. De natuurkwaliteit op het landgoed wordt verbeterd, het tuinpark wordt hersteld en er ontstaan meer mogelijkheden voor de wandelaar.