Landgoed Middachten

Sinds 1997 is Age Fennema als rentmeester bij het beheer van Middachten betrokken, vanaf 2003 als eindverantwoordelijk rentmeester. Middachten is een veelzijdig landgoed, dat al 800 jaar binnen dezelfde familie is overgedragen en nog altijd functioneert als landgoed in bedrijf. Het bestaat uit kasteel en bijgebouwen met omliggende tuin, park, bossen en uiterwaarden.

De rentmeester is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering op het landgoed. Hierbij is kennis van verschillende wetgeving onmisbaar. Naast het aansturen van het bedrijf Middachten gaat veel aandacht uit naar het ontwikkelen van nieuwe economische dragers en het aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. In verband hiermee is overleg met de omgeving een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.

Om een indruk van de werkzaamheden te krijgen kijkt u op: www.middachten.nl