Landgoedvisies voor Staatsbosbeheer

Cultuurhistorische waarden

Staatsbosbeheer heeft verspreid over het land een flink aantal landgoederen en buitenplaatsen in beheer. De laatste tijd ontstaat bij deze dienst steeds meer aandacht voor de cultuurhistorische aspecten van hun terreinen. Als gevolg van deze aandacht zoekt men naar een beheer, dat de cultuurhistorische waarden beter tot haar recht laat komen.

Visie

Fennema advies heeft in samenwerking met Sb4, Kooijmans en BLG advies voor vijf landgoederen een visie opgesteld (o.m. Slangenburg, Ruurlo en Soelen). Deze visies kenmerken zich door een duidelijke visie en beheersstrategie, die is gebaseerd op historisch onderzoek en analyse van het terrein. Wij vinden het van belang dat de beheerders praktisch uit de voeten kunnen met dit advies.

Bij elkaar brengen

Age Fennema is ingeschakeld als projectleider. Het was zijn taak om de verschillende partijen en belangen bij elkaar te brengen. Als rentmeester heeft hij de visie naar een strategisch en praktisch beheeradvies vertaald.

Bij het proces was er veel aandacht voor communicatie en draagvlak. De plannen zijn in nauwe samenwerking met zowel Staatsbosbeheer als externe partijen opgesteld.