Toekomstvisie voor
Landgoed Den Bramel

Rondom Vorden liggen meerdere landgoederen, waarvan een groot aantal nog particulier worden bewoond. Bij het beheer van een aantal hiervan is DRC betrokken, waaronder het pareltje Den Bramel. Dit is een van oorsprong 17de-eeuwse historische buitenplaats met kasteel, bijgebouwen en parkaanleg. Veel wandelaars en fietsers uit heel Nederland en daarbuiten weten dit landschap te waarderen.

Om dit voor de toekomst veilig te stellen, ontwikkelt DRC samen met de eigenaren en specialisten een visie voor het landgoed. Dit gebeurt vanuit een integrale benadering, met aandacht voor economie, cultuurhistorie, natuur en landschap. De doelstelling is om de inkomsten van het landgoed, variërend van pacht, huur en subsidies, te optimaliseren. De verschillende overheden worden erbij betrokken aangezien zij een rol hebben bij het creëren van de randvoorwaarden ter behoud van dit soort buitenplaatsen.

Dit is bij uitstek de expertise van DRC, het ontwikkelen van een breed gedragen visie en deze vervolgens te realiseren in het beheer.

Toekomstvisie Historische Buitenplaats Den Bramel